עמלות


בעבור כל לקוח שירכוש מנוי אתה כשותף (affiliate) תקבל עמלה חד פעמית

ברכישת מנוי לשלושה חודשים

$50
  • בעבור כל לקוח שירכוש מנוי לשלושה חודשים

ברכישת מנוי שנתי עד

$182
  • בעבור כל לקוח שירכוש מנוי שנתי